חברות ותאגידים

למשרדנו ניסיון רב שנים בהענקת טיפול משפטי מקיף לחברות.
 
המשרד מעניק, בין היתר, סיוע משפטי בייזום והקמה של חברות וחברות בנות, ניסוח חוזים והתקשרויות עבור חברות בעסקאות בארץ ובחו"ל, הגשת תביעות בשם החברות וייצוגן בערכאות משפטיות שונות, טיפול בגביית חובות לחברות, ומתן חוות דעת ותשובות בסוגיות משפטיות.
 
כן עוסק משרדנו בהתאמות המשפטיות של אתרי האינטרנט של חברות מקרב לקוחותינו, ובסוגיות העולות מכך, וכן בליווי לקוחותינו בהשתתפות במכרזי אינטרנט.
 
משרדנו מייצג חברות פרטיות וציבוריות העוסקות בתחומי עיסוק מגוונים, ובהם: ביטוח, הנדסה, תיירות, תחבורה, קמעונאות ועוד.

טלפון:  972-3-7910910+ |  פקס: 972-3-7910911+ |  דוא"ל: office@patt-law.co.il