בנקאות וחדלות פרעון

בנקאות וחדלות פרעון

מחלקת הבנקאות במשרד מייצגת משפטית את מרבית הבנקים בישראל.
השירותים הניתנים ע"י המשרד, כוללים את כל הליכי חדלות הפירעון, לרבות גביית חובות ופיגורים, כינוסי נכסים, פירוקים והסדרי חוב. כמו כן, מייצג המשרד חלק מהבנקים בתביעות המוגשות נגדם.

לעורכי הדין במחלקה ולצוות המשרד התומך בהם, הכולל מתמחים ופקידי הוצל"פ, ניסיון רב בהליכים אלו והמשרד נהנה ממוניטין בתחום; בשל ביצוע ההליכים ביעילות, במהירות ובמקצועיות.
צוות המחלקה מקפיד על מתן שירות משתף ודינמי לצוותים שבאגפי האשראים המיוחדים, יחידות הגביה והמחלקות המשפטיות בבנקים השונים, מתוך מגמה לקדם את הליכי הגביה והתשלומים ומיצוי הליכים אלו בזמן קצר.

הבנקים נהנים מגביה יעילה ומהירה של החובות, מדיווח עדכני על מצב החובות וההליכים השונים הננקטים לגבייתם, בערכאות השונות. אנו מתנהלים תוך שימת דגש על הוגנות ושקיפות מלאה מול החייבים, וזאת תוך שמירה על אינטרס לקוחותינו בתהליכים השונים.