חברות ותאגידים

חברות ותאגידים

למשרדנו ניסיון רב שנים בהענקת טיפול משפטי מקיף לחברות. משרדנו מייצג חברות פרטיות וציבוריות העוסקות בתחומי עיסוק מגוונים ובהם: בנקאות, ביטוח, תיירות ועוד. המשרד מעניק, בין היתר, סיוע משפטי בייזום והקמה של חברות וחברות בנות, ניסוח חוזים והתקשרויות עבור חברות בעסקאות בארץ ובחו"ל, הגשת תביעות בשם החברות וייצוגן בערכאות משפטיות שונות, טיפול בגביית חובות לחברות, ומתן חוות דעת ותשובות בסוגיות משפטיות.