ליטיגציה

ליטיגציה

המשרד מעניק ללקוחותיו, שרותי ייצוג בבתי המשפט, על ערכאותיהם השונות.

הייצוג ניתן בתחום המשפט האזרחי – מסחרי, על גווניו ובמיוחד בתחומי: בנקאות וחדלות פרעון, מקרקעין ונדל"ן, חברות ותאגידים, ירושות וצוואות וניהול עזבונות.

הייצוג בבתי המשפט הינו בתביעות המוגשות מטעם לקוחות המשרד וכן בתביעות המוגשות נגדם.
כן משמשים עורכי הדין במשרד כבוררים או כמייצגים בבוררויות ובגישורים, בכל תחומי העיסוק של המשרד.